Nye regler og endringer for DAS i Disney World

Disney World har nylig gjennomført en betydelig revisjon av sitt Disability Access Service-program (DAS) for å redusere misbruk og feilbruk. Her er en oversikt over de viktigste endringene som trådte i kraft denne måneden.

DAS er en tjeneste som gir kvalifiserte gjester muligheten til å vente på tur utenfor selve køen til attraksjonen, ved at de blir tildelt en returtid lik ventetiden for attraksjonen på det tidspunktet. Gjester med funksjonshemninger kan, i den del tilefeller og av ulike årsaker, finne det ekstremt vanskelig å vente i lange køer. For å gjøre dette lettere ble Disney World Disability Access Service (DAS) introdusert, og det kan betydelig forbedre parkopplevelsen din hvis du eller et familiemedlem har en funksjonshemning.

I juni i år ble det introdusert noen større endringer i DAS-systemet både i Disney World og Disneyland, som vil påvirke hvem som er kvalifisert og hvordan du registrerer deg for denne tjenesten. Bare fordi du har en funksjonshemning, betyr det ikke at du automatisk kan bruke DAS.

De viktigste endringene inkluderer en ny definisjon av hva som kvalifiserer for DAS, som nå er ment å tilrettelegge for gjester som på grunn av en utviklingshemming som autisme eller en lignende lidelse, ikke kan vente i en vanlig kø over lengre tid. Registreringen har også endret seg, da registrering i parken ikke lenger er tilgjengelig, og gjester nå må registrere seg online. Varigheten av DAS har også blitt utvidet til å være gyldig i 120 dager eller lengden på billettens gyldighet, avhengig av hva som er kortest.

En annen betydelig endring er at muligheten til å velge opptil 2 attraksjoner før ankomst er fjernet. I tillegg vil maksimal partistørrelse for DAS-tilrettelegging være fire gjester, selv om det ser ut til å bli gjort unntak for barn i større familier.

Disney har også gjort flere oppdateringer på nettstedet sitt for å gi bedre klarhet i hvilke regler som gjelder og samtidig introdusert noen tilleggstjenester for de som ikke vkalifiserer til ordinær DAS. Blandt annet har de introdusert en «returner til kø»-prosess for gjester som trenger å forlate køen og komme tilbake. Videre samarbeider Disney med Inspire Health Alliance’s helsepersonell for å assistere Cast Members ved behov for å fastslå berettigelse for DAS eller annen passende tilrettelegging.

Reaksjonene på de nye reglene har vært blandede. Noen setter pris på Disneys innsats for å adressere misbruk av systemet, mens andre er bekymret for at endringene kan være ekskluderende for de som trenger tilrettelegging av andre grunner enn utviklingshemming.

Disse endringene representerer Disneys forsøk på å skape en mer rettferdig og tilgjengelig opplevelse for alle besøkende, samtidig som de tar hensyn til de unike behovene til gjester med funksjonshemninger.

Total Views: 45 ,